Röjardag

Hej
En påminnelse om Röjardagen nu på lördag.
Samling på Valhalla kl 9.00 för fördelnig av uppgifter.

Intresseföreningen bjuder på lunch kl 13.00.

Väl mött till en förmiddag med umgänge och där vi med gemensamma krafter sköter om vår bygd.