Drömmebygdens Intresseförening

Drömmebygdens intresseförening bildades 1998. Föreningens syfte är att verka för Södra Sidensjös (sörbygdens) utveckling av ex.vis boende, turism, sysselsättning, yttre miljö, trivsel osv. Föreningen har i nuläget ca 150 medlemmar.

Styrelsen består av:

Ordförande: Lennart Bylund, Sekreterare: Maria Carlsson, Kassör: Lena Salö.

Ledamöter: Olle Häggström, Marie Thelin, Eva Näsström, Anders Westman, Simon Engelbrektsson, Nils Lind och Sofia Eriksson

Suppleanter: Lise-Lott Häggström, Jon Sandström

Medlemsavgift: Från 16 år, 100 kr per person och kalenderår

Swish nummer Drömmebygdens intresseförening: 123 627 38 17

Bankgiro: 5061-9923