Röjardag

Röjardag arrangeras lördag den 3 oktober. Kl 09.00 träffas vi på Valhalla och fördelar arbetet: – ved till bastun vid badplatsen, – röjningsarbeten på lämpliga platser: ”kranga”, vid sågen, ev. stig till ” Långberkskiken” -runt Valhalla, siljomsbron, m.m. Kl 13 bjuder Intresseföreningen på lunch. Välkommen och sprid information om detta.

Information från Grannsamverkan/Polisen

Här kommer senaste sms från Polisen 

”Hej Grannsamverkansgrupper! Vi ser en ökning av stöldbrott i området och önskar mana er till extra vaksamhet. Kolla hus, garage, bilar, båthus med mera.

Tipsa polisen om ni ser något som avviker från det normala.

Hälsningar, polisen i Örnsköldsvik”

Postat Kategorier Allmänt

Till medlemmar i Drömme IOGT-NTO förening

2020 har hittills varit ett speciellt år med tanke på Coronapandemin, och som det ser ut i dagsläget blir hela 2020 mycket speciellt, och det är ovisst vad som händer kommande år.

Styrelsen för Drömme IOGT-NTO har under augusti haft ett styrelsesammanträde och beslutat att vi under hösten har en mycket begränsad verksamhet som vi presenterar i detta brev. Vi kan ej arrangera några större offentliga kulturarrangemang utan begränsar oss till ett antal mindre arrangemang där vi kan hålla avstånden

Söndag den 27 september kl 15.00
Inbjuder vi till en coronasäkrad middag på Valhalla. Det blir musikunderhållning av Torsten Hellström, Gösta Johansson och Kjell Kjellsson. Vi planerar även ett kortare föreningsmöte.
Detta arrangemang bjuder vi på, men vi har ett begränsat antal. Anmälan till Olle Häggström, 070-284 88 21 eller olle.haggstrom@iogt.se. Så snart som möjligt och senast söndag den 20 september. (Det är först till kvarn som gäller)
Naturligtvis är det ett stort eget ansvar som om man har förkylningssymtom stannar man hemma. Vi har handsprit m.m.

I övrigt:
Oktober
19 kl 19 Mötesplats Valhalla med underhållning av vår lokalt kända Sara Karlsson och Gåvoauktion till förmån för Valhalla och IOGT-NTO:s internationella arbete.
26 kl 19 Mötesplats Valhalla. Anders Häggström berättar Sambandet mellan känslor och kronisk smärta.
November
02 kl 19 Mötesplats Valhalla
09 kl 19 Mötesplats Valhalla
16 kl 19 Mötesplats Valhalla
19 kl 19.30 Frågetävlingen PUMPEN där alla hjälpmedel är tillåtna
23 kl 19 Mötesplats Valhalla

Förmodligen blir det också något mindre arrangemang i december, men det beslutar vi om på mötet den 27 september

Medlemsutveckling
Drömme IOGT-NTO är en relativt stor IOGT-NTO förening med för närvarande 193 medlemmar, och en hög betalningsfrekvens. Vår ambition är att få fler nya medlemmar. Så fundera på om du har någon att fråga, eller om du kan tipsa oss i styrelsen på någon som vi kan fråga. Hör av dig till undertecknad ordförande Olle Häggström.

Valhallalotteriet
I likhet med tidigare år anordnar vi ett lotteri till förmån för vår lokal Valhalla. Det är ett så kallat 50/50 lotteri. 50 % av den summa vi säljer lotter för lottas ut i pengar.
Lotterna kostar 100: – /st. Ni kan köpa dem genom att betala in till Valhallas bankgiro 5683-5101 eller Swisha till 123 1961 747. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa dessa lotter på våra arrangemang. Har du frågor om Valhallalotteriet, ring Ulla Thelin på 070-650 72 56.

Välkommen till höstens verksamhet och att köpa en eller flera Valhallalotter hälsar
Drömme IOGT-NTO

Olle Häggström / ordförande.

När vi skickar ut ett brev till alla våra medlemmar vill vi passa på att berätta vad som hänt hittills i år, och trots Coronapandemin har det blivit en hel del.

Förenings- och styrelsemöten.
Vi genomförde ett föreningsmöte i januari och i februari hade vi ett traditionellt årsmöte med middag och förhandlingar. I mitten av mars hade vi ett speciellt styrelsemöte där vi beslutade att ställa in det mesta på grund av Coronapandemin. Nu i augusti startade vi upp med ett styrelsemöte för höstens planering.

Mötesplats Valhalla
Under januari och februari kunde vi arrangera sex måndagskvällar i samarbete med Drömmebygdens intresseförening. De teman vi hade var: – Bygdeutveckling, – Kommunens larmcentral, – Företaget Sidensjö Trafik, – Krisberedskap i hemmet, – Vardagsrummet i Örnsköldsvik och bilder från Italien. Vi hade ett genomsnitt på över 40 deltagare per kväll, vilket är helt fantastiskt.

Kulturarrangemang
Ett kulturarrangemang hann vi genomföra och det var familjeföreställningen Okända djur och magiska vatten.
Filosofi i barnförpackning är en specialitet hos Teater Soja, och det blir aldrig högtravande utan varmt, mysigt och roligt. Här blandas ordvitsar och poesi, skämt och symbolik, kaxiga träd och kufiska personer.
Under perioden mars till maj hade vi tre större arrangemang planerade som vi var tvungna att ställa in.

Telefonsamtal till er medlemmar
Under april och maj månad ringde vi runt till alla er medlemmar. Nu fick vi inte kontakt med er alla men ca 80 % nådde vi.
Några saker som lyftes fram i samtalen var: Ni saknade våra kulturarrangemang, uppskattar våra föreningsbrev och att det är i IOGT-NTO man fått sin demokratiska skolning.
Ni lyfte fram att ni i stort sett hade det bra, och att det är många som har det tuffare. Genomgående saknade ni kontakten med barn och barnbarn. Många av er var väldigt tacksamma att vi ringde runt. Länge sedan vi gjort något som varit så uppskattat.

Uppmuntran till personal inom omsorgen
En annan sak vi gjorde i början av pandemin var en uppmuntran till personalen inom omsorgen i Sidensjö.

Studiecirklar
Vi har kunnat genomföra tre studiecirklar. Musikleken under januari med tre träffar och själva tävlingskvällen i februari. Det har varit en litteraturcirkel som träffats några gånger och vävcirkeln som möts de flesta måndagar under vintern/våren.

Valhalla
Naturligtvis har vår lokal Valhalla använts mindre än vanligt, men det har varit en del upprustningsarbete. Under maj månad var det trädfällning, krattning m.m. för att få det fina ute. Det blev en stor standardhöjning när vi bytte alla fönster som var från 50-talet. Vi hade en firma som svarade för jobbet, som kombinerades med många ideella timmar. Finansiering sker genom bidrag från boverket, kommunen och egen insats.

Folknykterhetens vecka
I senare delen av maj var det Folknykterhetens vecka. Vi spred forskningsrapporten kring Alkohol och Graviditet till politiker och tjänstemän. Vid kyrkans gökottor i Sidensjö, Bjästa och Köpmanholmen medverkade vi med appeller kring Alkohol och graviditet, samt Coronans effekt på alkoholkonsumtionen.

Drömme Årets By
I slutet av maj fick vi besked att Hela Sverige ska leva i Västernorrland utsett Drömme till årets by. Motiveringen löd:
”Drömme är en bygd som kännetecknas av ett starkt lokalt engagemang över generationsgränserna, ett resultat av ett utvecklat samarbete mellan Drömmebygdens intresseförening, Drömme IOGT-NTO och Föreningen Valhallalokalen. Valhalla är navet – vävstuga, möten, teatersalong och inte minst studiecirklar.”
Vi inom IOGT-NTO rörelsen i Drömme är en stor del av detta dels genom vår verksamhet och vår lokal Valhalla. Nyckelorden är samverkan och att vi har en lokal som är öppen för alla, med en tydlighet att det är en alkoholfri lokal.

Drömme badplats.
Vår förening har huvudansvaret för Drömme badplats, men har stöd av hela bygden. Den 8 juni genomfördes städkväll där ett 30-tal hjälptes åt med att gräsröja, kratta, skura m.m. Ytterligare personer anslöt och kvällen övergick i utdelning av utmärkelsen Årets By.
Under två veckor i juli arrangerades simskola, och helt fantastiskt var över 60 barn med som var uppdelade i sju grupper där man lärde sig simma och märkestagning. Skötselansvaret under sommaren har uppdelats på många där olika familjer ansvaret för varsin vecka.

Junis och UNF verksamhet
Från januari till början av april var det Junisträffar med blandat innehåll varje onsdag. En grupp i barndans genomförde ett antal träffar. Junis verksamheten startar nu igen i slutet av september. Föreningen har även haft deltagare på sommarläger på Lilla Buröholmen.
UNF-föreningen har haft årsmöte och har haft en del spontanverksamhet, där man med kort varsel bestämmer när man skall träffas.

Summering
När detta brev skrivs, kan man konstatera att trots Corona pandemin har det genomförts en omfattande verksamhet, tack vare många engagerade. Men vad vi saknar att få träffa varandra

Drömme den 1 september
Styrelsen genom
Olle Häggström.

Bo på landsbygd

Välkommen till digital Inspirationskväll Bo på Landsbygd – torsdag 24/9 kl 18

• Valhalla Drömme

· Moa Björnsson, utvecklingschef Traena

· Terese Bengard, Hela Sverige ska leva

· Resele inflyttningsgrupp

· Framtidens By – Drömme

· Landsbyggare Höga Kusten

Frågor?? kontakta Olle Häggström 070-284 88 21

Postat Kategorier Allmänt