Simskola

Simskola Drömme badplats 2021 v 28 och v 29.
Simlärare Erik Karlsson och Assistent Kajsa Söderlind. Mera info kommer om anmälan mm.
Drömme IOGT NTO och Junis.