IMG_7655.JPG (74272 byte)

Bryggorna vid Drömmesjön

"Bryggorna är som instrument, stora vattenpass, måttstockar, att avläsa landskapet med, 20 respektive 30 meter långa. De återspeglar vattnets väsen, mäter lutningen.

Två stycken i samspel, eller rivalitet. Bryggor för drömmar, att drömma på, drömma utifrån. De är också anvisningar om riktning, tänkbara vägar, språngbrädor ut i luften, avsatser, startbanor för flygande tankar. Genom att vandra ut på dem frigör man sig från marken och får ett nytt perspektiv på omgivningen, och en upplevelse av att lyfta.

Bryggor som strävar mot en gemensam punkt i fjärran - var möts de?"

Så här beskriver konstnären och landskapsarkitekten Monika Gora ( www.gora.se ) sitt projekt "Två bryggor" vid rastplatsen i Näs, Sidensjö.
Skulpturen som kommit till genom Stiftelsen Sigrid Johan och Jonas Nätterlunds minnesfonds försorg invigdes 23 januari 2005 av bland andra kommunalrådet Elvy Söderström. Skulpturen består av två bryggor i blästrat rostfritt stål med gångbanor av sibiriskt lärkträd. Som mest är bryggorna 5 meter över marken.

 

Img_1265.jpg (73053 byte)

Invigning 23 januari 2005 med ett 150-tal deltagare. Sören Qvist och Lars-Erik Öberg spelar trumpet från varsin brygga innan bryggorna invigdes av kommunalrådet Elvy Söderström.

Dcp08482.jpg (97682 byte)Jonas Nätterlund (bysten till höger) som härstammade från Rössjö, Sidensjö lämnade vid sin död 1995 efter sig ett arv på många miljoner att användas till konstutsmyckning i gamla Nätra och Sidensjö kommuner. Se hemsidan för Örnsköldsviks kommun (www.ornskoldsvik.se, "Fritid och Kultur", "Museer, konst och kultur") för mera information om stiftelsen som förvaltar arvet..

Img_1400.jpg (58335 byte)

"Två Bryggor - Skatten finns där de två möts"
Monika Gora  2004