2019 års Valhallalotteri 50/50

 

Valhallotteriet: dragning genomfördes på Valhalla Luciafesten 14/12,
Vinster
Vinst 1: 1500:- vinnare Tord o Marie Thelin
Vinst 2: 1000:- vinnare Lillemor Näsström
Vinst 3: 750:-   vinnare Tord o Marie Thelin
Vinst 4: 750:-   vinnare Leif Boström
Vinst 5: 500:-  vinnare  Gunilla Näsström
Vinst 6: 500:-   vinnare Ulla o Roland Thelin

 
Stort tack till alla lottköpare, ett fint bidrag till vårt fortsatta underhåll av Valhalla!
2020 byts alla gamla fönster ut och bagarstugan väggar ska få ny beklädnad.
God Jul och Gott Nytt År!

Den 28 oktober var det ju röjardag i byn då det jobbades och snyggades till i och runt byn. Efter arbetet bjöds det på god lunch på Valhalla. Stellan Sjögren inne på "Mon" har skickat in följande läsvärda berättelse från dagen.

Kära
vänner och väninnor;
framtidsrika och årsrika;
i drömmar och i verkligheten;
i Drömme och i vardagen.

Röjardag - högtidsdag? – Joo!
Vad röjde vi?
• Sly? – Ja!
• Annan bråte? – Jo! -
• Tankesmolk? – JAA!


Jag hade förmånen att kunna få vara med i år. Skulle ”städa upp några gamla gångstigar”.
Mats med tunga röjsågen – jag med en lättare häcksax. Han drog iväg – jag kom masande efter.

Men, det är inte orken eller smidigheten - inte ens effektiviteten (antal kvistar/timme) jag tänker på.
VVVV /Vandra på Väl Valda Vägar/ – men även på minnets stigar och mänsklighetens.
Minnen från mina pojkår: Min Pappa drog alltid på helgen (söndagen, inga lediga lördagar då, inte!) iväg ut: ibland på landsväg (dåtidens grusvägar), ofta på skogsstigar, aldrig ut obanat (ryggskottet?). Jag fick följa med och följde ofta med. Kunde få några visdomsord ”på vägen” (Livets väg!), hans funderingar. Ibland kunde han stanna till: ”Nu går vi in här ett tag”. Jag blev sittandes i bonnaköket, med dess doftklang. Han försvann in på kammaren. Vad som avhandlades fick jag aldrig veta, men så mycket förstod jag att det var sådant som liv och död: den förgörande cancern eller den förtärande ångesten – säkerligen även ibland frigörande glädje (Han var psykiater på ett ”sinnessjukhus”, men drog sig inte för att känna på en cancerbuk eller ett illaluktande bensår om så krävdes). Sedan kom han ut, ibland allvarlig, men på något sätt lättad: därinne hade försiggått ett MÖTE.

Under vår vandring (Mats och min) stannade vi upp emellanåt; jag måste liksom ”hämta krafter”. Lite samtal om ditten och datten. Mats berättade om flottningen längs ån, då för länge sedan. Och om en del annat. Jag fick möta inte bara Mats utan en annan tid och människor i den tiden.

Och där fick jag vara med: att upprätthålla människors vägar, som de vandrat genom generationer (hur det blir i framtiden vet jag ju ej).
Vi behövde inte GPS, ej ens karta och kompass. Det vi följde var
• Människors erfarenheter: ”Här går lätt att gå!”
• Och människors uppgifter: ”Jag måste gå och göra mitt flottarjobb”
• Eller behov: ”nu vill jag ha lite svamp till middan”
• Eller önskningar: ”Nu skall jag gå till NN och höra hur hen har de´!”

Vägen - stigen som en länk mellan MÄNNISKOR – I MÖTE.
Detta fick jag vara med om: så tydligt - så klart - så livgivande!
Och så vägen tillbaka - åter in i vardagens (lördagens) verklighet: den gemensamma lunchen

Som litet avslut: Hjalmar Gullbergs ord: Människors Möte. Ur: Att övervinna världen (1937)

”Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas ifred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.”

- - -

Drömme - Ö-vik 3/10 2019
Stellan Sjögren
 


 

 

 


Samlingslokalen Valhalla, Drömme
Föreningen Valhallalokalen

Lokalen bokas via Roland Thelin, ordförande, 0660-261040
eller Ulla Thelin, kassör, 070 650 7256

Klicka här för att se hur mycket det kostar att hyra Valhalla.
PDF-läsare behövs i datorn


IOGT-NTO Drömme
Styrelsen, ord. ledamöter

Olle Häggström, ordförande
Ulla Thelin, vice ordförande
Ingrid Darj, kassör/juniorledare
Bertil Westin, sekr
Roland Andersson
Sara Byström
Christina Andersson
Helen Jonsson
olle.haggstrom(snabel-a)iogt.se
ulla.thelin(snabel-a)telia.com
ingrid.darj(snabel-a)iogt.se
bertil.westin(snabel-a)telia.com
rol.and(snabel-a)home.se
sarabystrom83(snabel-a)gmail.com

 

Drömmebygdens Intresseförening

bildades den 3 maj 1998. Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för södra Sidensjös utveckling, exempelvis boende, turism och sysselsättning.

Betala gärna in din medlemsavgift på 50:- till Intresseföreningen vid årsmötet eller på Bankgiro 5061-9923
 
Ordförande: Lennart Bylund Ledamöter: 
Sekreterare: Arne Skoog Olle Häggström
Kassör:  Lena Salö Anders Westman
  Helén Bylund
  Marie Thelin
  Solvej Larsson
  Simon Engelbrektsson

 

Nere på Näsänget finns numera ett cykelställ som kommit dit genom Intresseföreningens försorg. Det är kommunens Hållbart Resande som bekostat cykelstället och det gör det lättare att pendla med buss till och från vår bygd.


Information om hjärtstartern på Valhalla

Nu är hjärtstartern lätt tillgänglig på Valhalla. Den finns i trapphuset ner mot bastun på Valhalla och dörren är alltid öppen. Se bilden till höger.

På Valhalla i Drömme finns det nu en hjärtstarter som ska kunna användas av befolkningen i främst södra Sidensjö. Hjärtstartern har bekostats av Våra Gårdar (Nykterhetsrörelsens samlingslokalorganisation) och tillhör Föreningen Valhallalokalen.
Vid hjärtproblem är det viktigt att man snabbt får hjälp och i väntan på ambulans är det mycket värdefullt att ha tillgång till en hjärtstarter. Även om man inte har tillgång till en hjärtstarter kan man ändå ge bra hjälp om man kan hjärt- och lungräddning (HLR). Den hjärtstarter som finns på Valhalla ska placeras lätt tillgänglig i lokalen så att det är enkelt att hämta den vid behov.
Läs mer om Civilförsvarsförbundet och hjärt- och lungräddning på  www.civil.se och www.hlr.nu


Drömmebygdens Intresseförening informerar om boendefrågor i bygden

Som ett led i vårt arbete i Drömmebygdens Intresseförening att skapa mera boendemöjligheter i bygden, har vi nu tagit ett ytterligare steg framåt.
Vi har med hjälp av en enkät undersökning fångat upp att det finns fastigheter och tomter till salu i Drömmebygden. Allt ifrån avstyckning av tomt, hus (allt från renoveringsbehov till stort renoveringsbehov), fastighet.

Intresserade: Kontakta Olle Häggström 0733-72 63 52
Facebookgrupper i Sidensjö

På gång i Sidensjö: http://www.facebook.com/groups/215177325225596/
 
Om Drömme: http://www.facebook.com/groups/215177325225596/#!/groups/5639541198/

 

 

 

© IOGT-NTO Drömme och Drömmebygdens Intresseförening 1999-2018