Gångvägar runt Drömmebygden

Runt kraftverket i Bäcka

Gå vägen mot Bäcka. Cirka 300 m. efter att bron vid kvarnen passerats ta vänster ner mot kraftverket. Fortsätt förbi kraftverket genom Eva och Olle Näsströms gård och följ vägen genom skogen. Ta vänster när vägen ansluter till stora vägen mot Drömme. Gå uppför Långåkern förbi badplatsen och vidare mot Drömme.

Sträcka: Cirka 3 km
Tid: cirka 30 minuter 

Runt Bäcka

 

Sträcka: Cirka 4.5 km
 

Runt kraftverksdammen via tubgatan

 

Sträcka: Cirka 4.5 km
 

Förbi Bäcka till Siljomsbron och tillbaka via Drömmebodarna och kraftverksdammen

Sträcka: Cirka 9 km
 

Runt Mon

 

 

Sträcka: 5.5 km.
Tid: Cirka 1 timma

Runt Mon via den gamla vägen till Anundsböle

 

 

Sträcka: Cirka 7.5 km
 

Drömmemon - Björnböle- Anundsböle och tillbaka

 

 

Sträcka: Cirka 11 km
 

Via Björnböle och Teg tillbaka till Drömme

 

 

Sträcka: Cirka 14 km