Valhalla i Drömme 100 år

Över 225 personer var med under sista helgen i oktober och firade att Valhallalokalen i Drömme fyller 100 år. Valhalla betyder att vi möts på berget, och det har varit en möten av alla de slag under dessa 100 år.
Lokalen ägs av IOGT-NTO föreningen 1112 Nya Segrar genom vår byggnadsförening; Föreningen Valhallalokalen

Lite historia om lokalen:
• Den flyttades till Drömme över sjön från Sidensjö där byggnaden tjänade som första Kyrkorots skola.
• Första utbyggnaden gjordes 1939-40 på 45 kvm för scen och kök.
• I början på 50-talet gjordes en omfattande utbyggnad på 160 kvm, och det var ny entré och nytt kök.
• I slutet på 60-talet installerades det toaletter, fram till dess var det utedass. Några år senare gjordes en utbyggnad för en ungdomslokal.
• I början av 1980-talet gjordes en omfattande renovering och utbyggnad för serveringsrum, och ett kök där vi kan arbeta 15 personer utan att trängas.
• Drygt 10 år senare var det dags för en ny utbyggnad för vävstuga, bagarstuga och ungdomslokal samt installation av bergvärme.
• Under de senaste 10 åren har det varit tre mindre ombyggnader för nya toaletter, tillgänglighet med två trapphissar samt installation av ny bergvärmepump.

I dag har vi en lokal på ca 635 kvm med hög standard, och vi är faktiskt skuldfria. Detta har varit möjligt genom ett bra samspel mellan den ideella sektorn, den offentliga samt näringslivet. Det ideella arbetet har varit och är enormt. Kommunen ger driftsbidrag och har gett bidrag till fem upprustningar på 45 år. Vi har erhållit bidrag från Boverket fem gånger. Näringslivet har gett stöd genom maskinarbeten vid vissa ombyggnader och 7-8 företag ger årligt bidrag genom företagssamverkan.

Föreningen Valhallalokalen har verkligen haft glädje av sitt medlemskap i Våra Gårdar, och då speciellt vid våra ombyggnader.

I början av året togs initiativ till att bilda en revygrupp för att göra en föreställning till 100-års festerna. Vilket program de bjöd på. Genom sång, musik och sketcher speglade de 100 år i bygden och vad Valhalla betytt. Genom skolan, syjuntan, skidåkning blev det många kopplingar från dåtid till nutid. Tjugo personer medverkade, och det var en blandning av sex deltagare från IOGT-NTO föreningen, sju Junisar och sju från Bygden.

Vid de två festligheterna serverades en god buffet som verkligen uppskattades av gästerna. Genom att det var två dagar var fjorton personer engagerade kring maten.
Lördagens fest var företrädesvis för gäster i form av andra föreningar, kommunen, företag och medlemmar. Söndagens fest var mer familjeinriktad, och gästerna var från bygden, hemvändare och medlemmar.
Ett 25-tal uppvaktade 100-åringen och presenterna var pengar och nyttiga saker till lokalen. Det var andra IOGT-NTO föreningar och distriktet, ortens föreningsliv, några företag, kommunen och Våra Gårdar, där riksorganisationen var representerad,

I dagsläget nyttjas Valhalla nästan 300 tillfällen per år, där IOGT-NTO rörelsens verksamhet svarar för ungefär hälften, och det andra är uthyrningar till såväl föreningar, företag och privatpersoner .Bagarstugan är väl det som är populärast för privatpersoner.

Valhalla i Drömme är en vital 100-åring och gratulanterna önskade lycka till för de 100 kommande åren i nykterhetens, demokratins och kulturens tjänst.

Olle Häggström

© IOGT-NTO Drömme och Drömmebygdens Intresseförening 1999-2014