Utmärkelsen
"Årets Drömmare"


Promenadvägar i Drömmebygden

Intressanta platser i och kring Drömmebygden:

Kvarnen

 

Platser med anknytning till Nätterlunds stiftelse:

Skulpturen "Två Bryggor" vid Drömmesjön


(Klicka på länken, den öppnar ett nytt fönster )

(Kom gärna med
uppslag och text om andra smultronställen! Skriv till dromme@telia.com)

 

 

IMG_4646.jpg (525528 byte)
Utsikt över Drömme, Kläppen och Näs från Långberget 20 juni 2004

Drömmebygden ligger i sydvästra delen av Sidensjö församling, cirka 30 kilometer västerut från Örnsköldsvik längs vägen mot Sollefteå. Klicka här för karta. Förutom Drömme ligger också byarna/bydelarna Grätnäs, Fagertjäl, Pålsböle, Björnböle, Anundsböle, Hållen, Kläppen, Solom, Näs, Teg, Näsänget, Drömmemon, Drömmebäcka och Furunäset här. Även Rössjö som sydligaste by i församlingen kan sägas höra till Drömmebygden även om byn genom vägförbindelserna mest förknippas med Nätra Överbygd.

Även om de som bor i byarna runt Drömme naturligt nog håller på sina egna byidentiteter så brukar det bli så att när man åker utanför området så lägger man till Drömme efter sin egen by när man säger var man är ifrån. Drömme är ett ganska känt begrepp inte bara i vår egen kommun utan också lite här och där i Sverige, kanske främst inom nykterhetsrörelsen som traditionellt haft och fortfarande har en stark ställning i vårt område. Drömme är också den största byn och lite av centralort med ett 90-tal invånare. 

I hela Drömmebygden bor några hundratal människor som till största delen pendlar till arbeten och skolor i Örnsköldsvik, Sidensjö och Bjästa. I byarna finns det fyra  jordbruk som främst bedriver mjölkproduktion. 

En fin gemenskap präglar Drömmebygden, något som märks i ett livligt föreningsarbete där de flesta innevånarna är engagerade på något sätt. Det finns en intresseförening för bygden, (Drömmebygdens Intresseförening, DBIF), en nykterhetsförening med vuxenförening och två ungdomsföreningar, (IOGT-NTO Drömme), en byggnadsförening (Föreningen Valhallalokalen som förvaltar IOGT-NTO Drömmes fastighet Valhalla), vägföreningar och ett flertal jakt- och fiskeföreningar. I den mångsidiga och moderna samlingslokalen Valhalla mitt i Drömme bedrivs det bland annat mycket verksamhet för ungdomar där även barn och ungdomar från övriga Sidensjöområdet deltar. I Rössjö finns Rössjö By- och Kulturförening som bland annat arbetar med att bevara minnet av Jonas Nätterlund från byn som gjorde mångmiljondonationen till före detta Sidensjö och Nätra kommuner till konstutsmyckning.

Under 2004 och  2005 sätts två större konstverk upp vid rastplatsen i Näs av Nätterlunds minnesfond. Konstnären Monika Goras ( www.gora.se )  imponerande skapelse ”Två Bryggor”  invigdes med stor publik 23 januari av kommunalrådet Elvy Söderström och uppe vid rastplatsen ska en skulptur föreställande en kvinnlig skidåkare av den lokale konstnären Jörgen Nilsson snart minna oss om Kläppenflickan Märta Norbergs fantastiska framgångar i skidspåren.

I semestertider ökar befolkningen i området påtagligt då bland annat utflyttade kommer hem för att semestra. Tyvärr finns det ingen livsmedelsbutik eller annan service kvar i byn utan närmaste livsmedelsaffär ligger i Bredåker, cirka 5 km. från Drömme. För inte så väldigt länge sedan fanns det tre affärer, post, bageri, café, skola och bensinstation i Drömme.

För närvarande så finns det ingen organiserad turistverksamhet i området. Badstranden används av besökande med husvagnar och husbilar i begränsad omfattning och samlingslokalen Valhalla används av ungdomsläger sommartid. Intresseföreningen har som ambition att skapa en turistnäring i området. Vintertid är bland annat området runtomkring Hinnsjön ett omtyckt område för skidåkning, pimpelfiske  och snöskoteråkning. 

Den nya järnvägsdragningen mellan Nyland och Umeå, Botniabanan, dras förbi flera byar i Drömmeområdet. Projektkontoret för den södra delen med ett 20-tal anställda är förlagt till den gamla byskolan i Drömme. Årsskiftet 2003-2004 började det byggas på allvar runt Drömmeområdet och 2010 skall förhoppningsvis det första tåget passera uppe vid Brattfallet. Man tror att namnet Drömme kommer från "drumme". "Drumme" betyder ljudet från ett vattenfall och Brattfallet hörs ju också tydligt nere i byn tysta kvällar. Efter kraftverksbygget i Bäcka blev Brattfallet lite svagare men i framtiden kanske Botniabanan kommer att ge oss nya ljud att förknippa med Drömme när tågen susar förbi däruppe i 200 km/timmen. I  slutet av september 2003 blev det klart att SKANSKA fått uppdraget att bygga den mycket stora entreprenaden förbi Drömmeområdet. Entreprenaden som omfattar två långa tunnlar, flera broar och byggandet av banvallen från Gålsjöområdet fram till Kornsjösjön är på 1,3 miljarder kronor. Just nu sommaren 2007 pågår arbetet med att lägga slipers och räls på sträckan från Bjällsta till Björnbölestunneln. Under hösten ska den tunneln vara helt klar och 2008 läggs räls genom den också. Då är spårarbetena på hela den södra delen klara och installationen av signalsystem och strömmatning återstår. 

Med början sommaren 2001 reparerades Gålsjövägen (Sollefteåvägen) mellan Offer och Sidensjö. Ursprungligen skulle hela sträckan vara klar först 2003 men för att hinna klart innan Botniabanan skulle ta resurser så skyndades arbetet på och hösten 2002 så var Gålsjövägen klar och asfalterad hela vägen. Och det syns också på trafiken att trafikanterna nu väljer den natursköna Gålsjövägen istället för omvägen runt E-fyran. Flera rastplatser har byggts och särskilt den vid kurvan i Näs torde vara en av de vackraste i Sverige.

Sidan förändrad senast den 28 mars 2016

     Drömmes hemsida: http://www.dromme.se