Kvarnområdet vid Bäckabron i Drömme som det såg ut i början av 1970-talet

Bilderna är fotograferade av Marie och Ingvar Hörnsten